Služby

Microsoft Office SharePoint a Project Server

logo
 
Net4MOSS
MOSS neboli SharePoint Server je DMS systém (systém pro správu dokumentů) s možností tvorby vlastního vnitropodnikového portálu (intranet).

Microsoft Office SharePoint Server a Microsoft Office Project Server jsou serverová řešení společnosti Microsoft, která přinášejí zákazníkům možnost spolupráce pracovníků na sdílených dokumentech a projektech tak, aby nedocházelo ke kolizím. Tato řešení je naše společnost připravena nasadit u Vás díky certifikovaným specialistům naší společnosti, kteří mají dlouholetou a širokou zkušenost s nasazováním těchto produktů.

Microsoft Office SharePoint Server je DMS systém (systém pro správu dokumentů), který umožní ve vaší společnosti jednoduchou správu dokumentů všech typů, včetně online spolupráce více pracovníků na jednom aktuálním dokumentu a dále možnost správy verzí a správy publikování. V neposlední řadě umožňuje MOSS tvorbu vnitropodnikového firemního portálu (intranet) díky propracovanému a jednoduchému rozhraní pro jeho správu.

 
Net4MOPS
MOPS neboli Project Server je nástroj pro řízení projektů a zdrojů společnosti. Toto řešení je velmi obecně nasaditelné ve většině společností.

Microsoft Office Project Server je nástroj pro řízení projektů a zdrojů společnosti. Toto řešení je velmi obecně nasaditelné ve většině společností, které potřebují efektivně řídit své projekty. Díky propracovanému klientskému prostředí je možno řídit neomezený počet projektů, sledovat průběh projektu, náklady na projekt a mít prediktivně možnost včas zasáhnout při nechtěném směřování vývoje projektu.

Project Server disponuje také webovým klientským prostředím, kde jednotlivé zdroje vykazují svou činnost, své plány činností a podobně.

Díky možnosti sledování směrného plánu máte vždy k dispozici přehled o odchylkách v projektu a o skutečných termínech a nákladech oproti plánu.

MOPS také velmi úzce spolupracuje s MOSS, což umožňuje v průběhu projektu pracovat na společných dokumentech, tvořit týmy, diskutovat online, označovat rizika a přijímat nápravná opatření.

V neposlední řadě systém disponuje možností použití Workflow, což značně dokáže usnadnit práci při použití opakovaných standardizovaných procesů.