Služby

Business analýza

logo

Business analýzy jsou určeny pro společnosti, které si uvědomují, jak důležité je při zkvalitňování svých služeb používat standardizované procesy ve společnosti. Tyto procesy přinášejí nejen úspory fixních nákladů a zvýšení efektivity produkce, ale také zvýšení kvality služeb směrem k zákazníkům.

Součástí Business Analýzy mohou být zejména tyto práce:
  • Analytická činnost
  • Konzultační práce a poradenství
  • Audity společnosti
  • Procesní analýzy

Výstupem takovéto analýzy je většinou obsáhlý a strukturovaný dokument, mapující současný stav společnosti a dále navrhující nápravná opatření, detailní popis požadavků na nasazení produktů, které povedou ke zvýšení efektivity a snížení provozních nákladů.

Poté je možné zahájit realizaci prací na nasazení produktů a procesů, které přinesou požadované výsledky.

Na tento produkt je možno získat doace ze strukturálních fondů evropské unie.

Busines Analysis